Water

Energie & Water Plus ontwerpt en installeert drinkwaterinstallaties volgens de nieuwe ‘Drink- waterwetgeving, Europese waternormen en het Bouwbesluit’.

Bij het leveren en aanleggen van een watersysteem, maken wij samen met u een planning en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op met bijbehorend plan van aanpak.

Energie & Water Plus