HomeOver onsCO-2 prestatieladder

CO-2 prestatieladder

Bij Energie & Water zijn we bewust bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot.

Naast de besparingen op uitstoot die wij als Energie & Water zelf kunnen oppakken, nemen wij ook actief deel aan keten- en/of sectorinitiatieven.

De CO2-Prestatieladder is een initiatief vanuit ProRail om bedrijven die werken voor ProRail te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. In maart 2011 heeft ProRail het eigendom van de ladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

2020 – 2021:
Jaarplan 2021
Jaarbeoordeling 2020
Periodieke rapportage H1 2020

2021 – 2022:
Jaarplan CO2 2022
Jaarbeoordeling CO2 2021
Periodieke rapportage 2021 H1

2022 – 2023:
Jaarplan CO2 2023
Jaarbeoordeling CO2 2022
Periodieke rapportage H1 2022

Ketenanalyse Circulaire bouwstoffen 2022

Directiebeoordeling CO2 2021

Nieuwsbrief 2020

CO2-bewust certificaat Niveau 5