HomeOver onsCO-2 prestatieladder

CO-2 prestatieladder

Bij Energie & Water zijn we bewust bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot.

Naast de besparingen op uitstoot die wij als Energie & Water zelf kunnen oppakken, nemen wij ook actief deel aan keten- en/of sectorinitiatieven.

De CO2-Prestatieladder is een initiatief vanuit ProRail om bedrijven die werken voor ProRail te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. In maart 2011 heeft ProRail het eigendom van de ladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Jaarplan CO2 2022

Ketenanalyse Circulaire bouwstoffen 2022

Directiebeoordeling CO2 2021

Jaarbeoordeling CO2 2021

Nieuwsbrief 2020

Jaarplan CO2 2021

Jaarbeoordeling CO2 2020

Periodieke rapportage 2020 H1

Periodieke rapportage 2021 H1

CO2-bewust certificaat Niveau 5